Milieu-impact.

Wij hechten veel waarde aan het verminderen van onze milieubelasting, zodoende wordt bij iedere investering of maatregel gekeken in hoeverre dit positieve invloed heeft op het milieu. Dit is een continue proces en daarbij spelen verschillende factoren een rol. In de factsheet met infographic laten we bij iedere factor in het proces onze milieukengetallen zien afgezet tegen het branchegemiddelde over 2023.

We slagen erin om onze milieucijfers steeds weer positief te verbeteren ten opzichte van eerdere resultaten, waardoor wij nog duurzamer uw drukwerk kunnen produceren. Dit is bekrachtigd in het certificaat Milieubarometer. Door goede online registratie en analyse worden onze CO2-footprint en de milieubelastende aspecten, zoals energie en afval, eenvoudig en snel zichtbaar. 

 

Onze mensen.
Samen met mijn collega's adviseer ik u graag over het drukwerk dat wij u kunnen leveren; van aanvraag tot verzending.
Lees meer
De 4 voordelen van het Sublima raster.
Bij De Groot – grootsgedrukt.nl werken we met Sublima rastertechnologie. Wij zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje.
Lees meer
Drukgereed document aanleveren.
Het opmaken van een drukgerede PDF is de basis van uw schitterende drukwerk. We vertellen u graag hoe belangrijk de uitwisseling van bestanden tussen vormgever en drukkerij is.
Lees meer