Typografie.

Een goede typografie zorgt ervoor dat de boodschap optimaal wordt overgebracht en goed leesbaar is. Typografie staat in dienst van communicatie. De keus voor een bepaalde grootte van een letter, de witruimte en de afstand tussen letters en regels zorgt ervoor dat het doel – het communiceren met uw doelgroep – effectief is. 
Wat verstaan we nu precies onder typografie? Het kiezen, organiseren en vormgeven van tekst, lijnen en vlakken, nog zonder gebruik te maken van afbeeldingen en illustraties. Als dit in uw ontwerp niet op een goede manier wordt vormgegeven, kan dit er mede voor zorgen dat de boodschap minder sterk overkomt.

Bij het maken van een ontwerp is het noodzakelijk de toepassingen van typografie te weten om weloverwogen keuzes te maken en de creatieve ruimte optimaal te kunnen gebruiken.

Lettertype.

Lettertypen (of fonts) kunnen als volgt ingedeeld worden: letters mét en zonder schreef. Met ’schreef’ wordt bedoeld een creatief vormgegeven uiteinde van een letter, in de vorm van een verbreding van de stam. LettertypeSoms is dat een streepje, al dan niet met afgeschuinde of afgeronde lijnen. Ook kan het een krul of rondje zijn. Een schreef wordt 'serif' genoemd in het Engels. Fonts die strak zijn en geen schreef hebben, worden in het Engels 'sans-serif'. Lettertypes met schreven zijn vaak klassieke letters, meestal chique en zakelijker.

Lettertypes zonder schreven zijn over het algemeen modern en strakker. Een derde categorie is het creatieve lettertype. Deze bevatten verschillende stijlen en vallen hierdoor extra op. Daarnaast zijn er voor online speciale webfonts beschikbaar om de leesbaarheid op verschillende devices te vergroten.

Interlinie.

InterlinieElke tekst bevat interlinie. Interlinie is de witruimte tussen twee regels tekst. Als regels dichter op elkaar staan dan is de interlinie kleiner. Is de ruimte tussen de regels groter, dan spreken we over een grotere interlinie. Regelafstand is de afstand tussen de basislijnen van twee regels tekst. De basislijn wordt gemeten vanaf de onderkant van een letter.

Het is aan te raden om een grotere interlinie te gebruiken voor overzichtelijke, snel leesbare teksten.
Teksten met een kleine interlinie zijn compacter, maar ook drukker en onoverzichtelijker. Hierdoor duurt het langer om deze teksten te lezen en te begrijpen en kan de lezer sneller vermoeid raken.

Welke interlinie u kiest, hangt ook af van het gekozen lettertype. Bij het ene lettertype is het minder storend een kleinere interlinie te gebruiken dan bij het andere.

Lettergrootte.

De grootte van een letter wordt typografisch ook wel aangeduid als corps. Vaak aangegeven in het aantal punten (pt). Afhankelijk van het doel en de leesbaarheid wordt de lettergrootte bepaald. Lettergrootte

Zo worden andere eisen gesteld aan een stuk tekst in een magazine dan aan koppen op een poster. Daarnaast hangt de grootte van de letter ook af van het gekozen lettertype. Binnen drukwerk is, afhankelijk van het lettertype, doorgaans een lettergrootte van 9 of 10 pt voor een basistekst voldoende. Richt u de boodschap op een oudere doelgroep, dan is het verstandig hier rekening mee te houden. Voor koppen en titels gebruikt u een beduidend grotere letter. Is het ontwerp voor een website bedoeld, dan is een basistekst in 14 of 16 pt gebruikelijk.

Tot slot: Goede, functionele typografie is belangrijk voor de leesbaarheid. De keuze voor een lettertype dient altijd samen te gaan met onder andere de interlinie, de eigenschappen van de letter en de zetspiegel.

Wilt u meer informatie? Of bent u nieuwsgierig hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opmaken van uw document? Neem contact op of bel naar 0183 - 58 33 33.

 

Transformatie inpakafdeling | Timelapse
Recent kreeg onze inpakafdeling een upgrade. Zo plaatsten we een nieuwe lopende band en zuignappensysteem, waardoor zwaar tilwerk verleden tijd is.
Bekijk video
Het belang van veelzijdig drukwerk voor de KNRM
Al twee eeuwen lang draagt de KNRM bij aan het waarborgen van veiligheid op het water. Dit wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door vrijwilligers die de reddingsboten bemannen en a
lees verder
Happy Times Magazine: het eerste boomvrije magazine van Nederland
Wat ooit begon als een nieuwsbrief vanuit een passie voor duurzaamheid, is inmiddels uitgegroeid tot een online platform, eigen radioshow én sinds kort een magazine om positief kl
lees verder